Do awaryjnego zasilania ofertujemy Państwu układy SZR (samoczynne załączanie rezerwy).

Bazując na wieloletnich doświadczeniach na rynku układów awaryjnego zasilania, firma FOGO proponuje rozwiązanie oparte na jednym sterowniku, który steruje pracą agregatu oraz układu SZR. Takie rozwiązanie ułatwia użytkowanie, pozwala na gromadzenie danych historycznych w jednym miejscu, jak również jest optymalne w przypadku podłączenia zdalnego monitoringu. Sterownik agregatu monitoruje parametry sieci. W przypadku awarii zaniku zasilania sieciowego zarządza pracą agregatu oraz układu wykonawczego SZR.

W sytuacji, gdy lokalizacja układu SZR planowana jest w większej odległości od agregatu lub w oddzielnym pomierzeniu, dla wygody obsługi wskazane jest zastosowanie układu SZR ze sterownikiem InteliATS PWR.

Układy SZR FOGO w wersji podstawowej dobierane są na obciążenie kategorii AC-1, tj. odbiorniki o małej indukcyjności. Takie rozwiązanie w pełni odpowiada wymaganiom zdecydowanej większości aplikacji. W przypadku odbiorów o wysokiej indukcyjności, jak duże silniki, pompy, wentylator itp. proponujemy dobór układu SZR wg. obciążenia kategorii AC-3.

Wszystkie układy SZR FOGO w wersji podstawowej wykonane są jako układy 3-torowe. Układy 4-torowe dostępne są na zapytanie. Dobór układu jest uzależniony od systemu zasilania obiektu, punktu podłączenia układu SZR oraz stosowanych zabezpieczeń.